Update corona en sport 15-10-2020

15-10-2020
 
Afgelopen dinsdagavond heeft er weer een persconferentie plaatsgevonden en zijn er als gevolg van het stijgend aantal besmettingen weer verscherpte maatregelen afgekondigd. Het doel is om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren. Er zijn daarom nieuwe maatregelen voor de sport. Deze zijn 14 oktober 22.00 ingegaan.
 
Naast de algemeen geldende regels ten aanzien van 1.5 meter afstand, hygiëne en wat te doen bij klachten (zie eerdere berichtgeving) is een aantal aanvullende maatregelen voorlopig van toepassing.
De noodverordening vanuit de veiligheidsregio is nog niet gereed, als deze gereed is zullen we deze gaan volgen. Dat kan betekenen dat er nog een wijziging kan optreden.
 

Algemeen

Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen sporten zonder beperking van afstand, wel alleen binnen de eigen vereniging.
Iedereen vanaf 18 jaar mag sporten op anderhalve meter afstand, individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen.
Wedstrijden worden niet gespeeld.  Publiek is niet toegestaan. Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. 
 

Binnensport 

Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
 • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 • zij niet mengen.

Buitensport

Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
 • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 • zij niet mengen.

Sporten in onze accommodaties

Als u gebruik maakt van onze accommodaties is het uw verantwoordelijkheid om te bepalen of uw activiteit hiervoor in aanmerking komt of dat u uw aanbod dusdanig kunt aanpassen dat dit zo is.
 
Gezien het geen gehele lockdown betreft sluiten wij niet de binnensportaccommodaties. Als u geen gebruik wilt maken van de binnensportaccommodatie dient u zelf dus nog wel te annuleren.
We adviseren de verenigingen om eens contact op te nemen met hun bond of collega verenigingen hoe binnen de eigen tak van sport nog wel activiteiten georganiseerd kunnen worden. Wellicht is meer mogelijk dan u denkt. Ook wij zijn zeer bereid om met u daarover na te denken. 
 
Kleedvoorzieningen & toiletten
De kleedvoorzieningen van de accommodaties zijn per direct weer gesloten. Er kan ook niet worden gedoucht. Met uitzondering van het zwembad (tot nader orde).
 
Als u gebruik maakt van onze accommodaties komt u dus omgekleed naar de locatie kort voor aanvang van de activiteit. De sportschoenen kunnen in de zaal worden aangetrokken.
Na de activiteit verlaat u weer zo snel mogelijk de sportaccommodatie. Douchen doet u thuis. De toiletten zijn wel beschikbaar.
 
Zwembad
De activiteiten in het zwembad gaan gewoon door. U bent van harte welkom. Helaas is de horeca nog wel gesloten. Ook is de horecaruimte niet beschikbaar voor het wachten tijdens de zwemles.
 
Bij de activiteiten zullen we de maximale aantallen van 30 personen in een zwemzaal hanteren, dus het aanmelden voor de activiteit via de website (www.sportiefcapelle.nl/zwemmen) is nog steeds van toepassing. De groepskleedkamers van het zwembad zullen we niet meer gebruiken, de individuele kleedvoorzieningen zijn beschikbaar.
 
De volgende regels blijven in onze accommodaties van toepassing:
 • Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan, zie hierboven.
 • Kom alleen op vooraf besproken tijden;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 • Verlaat de sportaccommodatie zo snel mogelijk na de sportactiviteit;
 • Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto. Mijd het openbaar vervoer en autosharing;
 • Gebruik een mondkapje: zoals recent is bepaald vanuit het Rijk wordt een mondkapje geadviseerd.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst;
 • Betaal contactloos met pin of mobiel;
 • Publiek is niet toegestaan in de accommodaties;
 • Volg de aangegeven routing in de accommodaties, deze is dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.

Onze sport & Bewegen activiteiten

Zoals het nu lijkt kunnen de activiteiten doorgang vinden, wellicht met aangepast aanbod. Waardoor de maatregelen maximaal 30 personen in een zaal, op 1.5 meter en geen vermenging te handhaven zijn.
De komende week zullen we per activiteit gaan kijken of dit realistisch is. Mochten we dan alsnog met elkaar concluderen dat dit niet haalbaar is dan brengen we u daarvan op de hoogte.
Ook zullen we u dan informeren over een eventueel alternatief. We hebben er alle begrip voor als u liever niet naar de activiteit komt, meld u zich dan even af? Ook dan kunnen we u informeren over alternatieve mogelijkheden om in beweging te blijven.
 

Gezondheidscheck

De gezondheidscheck is nog wel steeds van toepassing bij de betreding van de accommodaties.
 

Mondkapje

Vanuit Sportief Capelle volgen wij het advies van de Rijksoverheid om een mondkapje te dragen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om in onze accommodaties, totdat u gaat sporten, het mondkapje te dragen.
 

Ten slotte

We blijven kijken hoe we u het beste veilig en verantwoord kunnen laten sporten en bewegen in deze tijd waarin een gezonde leefstijl misschien wel nog belangrijker is dan anders. Heeft u zelf suggesties en ideeën laat het ons weten! Wij hopen op uw begrip. Een ding is zeker:  Bewegen Loont. Altijd!