Corona en sport update 22-4-2020

22-04-2020
 
Gisteravond heeft premier Rutte ons weer bijgepraat over de maatregelen in het kader van het heersende corona-virus.
Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.
 
Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. We zullen vanuit Sportief Capelle de komende dagen specifiek per activiteit en klantgroep laten weten hoe we de maatregelen gaan toepassen.
 

De belangrijkste maatregelen ten aanzien van sport & bewegen zijn:

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.
  • Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.
Vanuit Sportief Capelle zullen we met de gemeente in overleg gaan om de maatregelen in het Capelse toe te passen en per doelgroep te gaan kijken op welke wijze we weer veilig kunnen gaan bewegen. We zullen de specifieke toepassing via de website en nieuwsbrieven communiceren.

 
Fijn dat de rijksoverheid onderstreept dat Sport & Bewegen van cruciaal belang is voor een gezonde en vitale samenleving. We gaan met het hele team en de sportverenigingen en -aanbieders aan de slag om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de eisen van de maatregelen en straks de 1.5 meter samenleving. Mocht je met ons daarover willen overleggen neem vooral contact op: info@sportiefcapelle.nl.
 
Houd onze website en nieuwsbrieven in de gaten. Ontvang je nog geen nieuwbrief, schrij je dan in via deze website, dit is mogelijk onderaan iedere pagina.
 
Stay safe, Stay fit!