Onze Organisatie

Op welke manier je ook wilt bewegen of sporten in Capelle aan den IJssel; er is áltijd een mogelijkheid! Van jong tot oud; gezond, wat minder vanzelfsprekend of misschien juist op topniveau. Bewegen loont. Altijd! Wij brengen graag iedere Capellenaar in beweging. Door te inspireren, te motiveren en te faciliteren. Want wát zijn er fantastisch veel mogelijkheden in Capelle aan den IJssel om individueel of in groepsverband te sporten of te bewegen. Wij hebben de beweeg- en sportaanbieders in kaart en helpen je graag naar een passend aanbod. Daarnaast exploiteren en beheren wij de sporthallen, gymzalen en sportvelden.
We geven ze graag in gebruik aan verenigingen, sportaanbieders en particulieren. In alle wijken van Capelle is er hierdoor de mogelijkheid om veilig en vertrouwd -zowel buiten als binnen- te sporten. Ook organiseren we zelf een groot aantal beweeg- en sportactiviteiten. In de wijken, op scholen, met zorgcentra en diverse andere partners. We bundelen dagelijks onze krachten om er met elkaar voor te zorgen dat Capelle een prachtige stad is om te wonen en te bewegen!
 

Bewegen loont. Altijd! Overal en voor iedereen.

Capels Sportakkoord: meer mensen in beweging

 

Capels Sportakkoord moet meer mensen aan het bewegen krijgen
 

In Capelle is met de gemeente, Sportief Capelle, Welzijn Capelle en het IJsselcollege een Sportakkoord gesloten. Daarmee wordt extra aandacht gegeven aan het wegnemen van drempels, zodat zoveel mogelijk Capellenaren in beweging kunnen komen. Sportief Capelle voert de regie over het Sportakkoord.

Wethouder Harriët Westerdijk heeft grote waardering voor alle betrokken partijen: “Zij brengen elke dag weer duizenden mensen op de been. Plezier hebben in sport en bewegen is mij veel waard. Met het Capelse Sportakkoord wordt een extra impuls gegeven dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving.”

Sportief Capelle, Welzijn Capelle, het IJsselcollege en de gemeente hebben de handen ineengeslagen en zijn samen tot drie deelakkoorden gekomen. Hierin hebben de partners afspraken gemaakt over een aanpak om mensen met een kwetsbare gezondheid meer in beweging te krijgen, schoolgaande jeugd te stimuleren tot een actieve en gezonde leefstijl en het ledental van sportverenigingen te vergroten.

De uitvoering wordt in de zomerperiode voorbereid en vanaf september gaan de acties daadwerkelijk plaatsvinden. De partners van het Sportakkoord vormen samen een netwerk en zorgen ervoor dat de samenwerking tot een vaste aanpak leidt.
 
Het Capels Sportakkoord maakt onderdeel uit van het Nationaal Sportakkoord. Daarin willen gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nog beter benutten.
 
Bewegen loont! Altijd!