readmore

EXAMPLE-EXAMPLE-EXAMPLE-EXAMPLE-EXAMPLE-EXAMPLE-EXAMPLE-EXAMPLE

......,

gevestigd aan ....., is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
........
 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

...... verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:

.....
.....
 

.....

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via
......, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken

..... verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-
......
- ......
- ......
Geautomatiseerde besluitvorming
..... neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van
.....) tussen zit. ..... gebruikt
de volgende computerprogramma's of -