Interview wethouder sport

28-05-2020
 
Onderstaand het interview van 27 mei dat verscheen in IJssel en Lekstreek:
 
“Ik vind het belangrijk dat iedereen in Capelle de kans krijgt om te sporten”
De maatregelen die genomen zijn door het coronavirus worden langzaam versoepeld. Voor veel Capellenaren en vooral kinderen is dit een opluchting. Want er kan bijvoorbeeld weer gesport worden. Voorlopig alleen nog maar buiten en hopelijk kan dat straks ook weer binnen. Wethouder Harriet Westerdijk van sport: “De gemeente Capelle steekt veel tijd en energie om iedereen aan het bewegen te krijgen. Sport en bewegen draagt bij aan de gezondheid en fitheid. Ik vind het belangrijk dat iedereen in Capelle de kans krijgt om te sporten en bewegen. Juist nu”.
 
Hoe is het sporten nu bij de verenigingen geregeld?
Na dat het kabinet sporten weer toestond zijn we als gemeente samen met Sportief Capelle direct aan de slag gegaan en hebben verenigingen geïnformeerd. Die hebben een plan van aanpak ingediend welke regels er zijn op de sportvelden. Daarbij was nauw overleg met handhaving. En zover we nu kunnen zien verloopt alles prima.
 
Wie mogen er nu wel en niet trainen. Geldt dat inmiddels voor iedereen?
Jongeren tot en met 12 jaar hoeven tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand te houden. Het kan alleen buiten en er moet begeleiding aanwezig zijn. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook zij sporten georganiseerd met begeleiding in de buitenlucht. Voor volwassenen, boven de 18 jaar, geldt dat zij altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook wanneer zij sporten met begeleiding.
 
Kunnen kinderen die niet lid zijn van een sportvereniging ook meedoen met trainingen?
Sporten en bewegen zijn zeker voor kinderen belangrijk. Kinderen die geen lid zijn van een vereniging kunnen ook meedoen. Op de websites van de verenigingen is daar meer informatie over te vinden. En wanneer ouders niet genoeg geld hebben om kinderen te laten sporten dan kan via de gemeente een aanvraag worden gedaan via het Jeugdfonds Sport&Cultuur.
 
Welke activiteiten organiseert Sportief Capelle nu er weer meer mag?
De wijksport voor kinderen in Middelwatering, Schollevaar, Fascinatio, Oostgaarde en Schenkel is weer opgestart. Twee keer in de week zijn er activiteiten voor jongeren. Deze activiteiten vinden plaats bij twee buitensportverenigingen. Voor senioren worden de lessen aangepast zodat zij veilig buiten kunnen sporten. Voor wie het voorlopig beter is nog even binnen te blijven, gaat Sportief Capelle door met balkongym. Als gemeente stimuleren we buitensporten om gezond en fit te blijven zeker in deze tijd en dat kan al starten met een wandeling in de eigen buurt.
Na de zomer krijgt Capelle een nieuw sportcomplex met de naam Aquapelle. Het complex heeft een sporthal, een wedstrijdbad en doelgroepenbad. Wethouder Westerdijk: “De zwembaden zijn vorige week gevuld. Maar liefst 1.468.000 liter water was er nodig. De Capellenaren kijken er naar uit om een duik in het nieuwe zwembad te nemen. Maar ook de sportverenigingen en de kinderen die zwemles hebben staan te popelen om gebruik te maken van het nieuwe complex”
 
Hoe gaat het met de bouw?
“De bouw verloopt voorspoedig, het sportcomplex is bijna klaar. En daarmee komt de ingebruikname ook dichterbij. Na de oplevering wordt het complex in beheer genomen door Sportief Capelle. In september staat de opening gepland.