Samenwerking Sportief Capelle en Adviesbureau Treem

02-11-2021

Transparant als water

 
“De beste opdrachtgevers zijn opdrachtgevers die álle kennis uit ons trekken. Wat dat betreft zijn we met Sportief Capelle behoorlijk goed aan ons trekken gekomen, bij de begeleiding van het mooie sportcomplex Aquapelle”, lacht Sander ten Broek van adviesbureau Treem.
Later in het gesprek zal hij zeggen: “Het team van Sportief Capelle, onder aanvoering van directeur Lian Witteveen, kan ik met recht uniek noemen. Iedereen, geen werknemer uitgezonderd, was in de voorbereidende fase maximaal betrokken. Met ideeën, enthousiasme en welwillendheid. Natuurlijk waren er ook uitdagingen, maar niemand heeft in het proces ooit het bijltje erbij neergegooid. Ook niet toen we op een gegeven moment een actielijst hadden met maar liefst 1500 taken. En kijk wat er ontstaan is: een prachtig sportcomplex, een sieraad voor de stad Capelle aan den IJssel.”
 
Koud kunstje
Om terug te gaan naar de start van de samenwerking tussen Sportief Capelle en adviesbureau Treem, moet er bijna in de archieven worden gedoken. Al in 2017 worden de eerste gesprekken gevoerd tussen beide partijen. Directeur Lian Witteveen van Sportief Capelle: “Als sportbedrijf hadden we inmiddels zo’n acht jaar ervaring in het uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleid. We beseften heel goed dat we onze kennis over het exploiteren van een zwembad heel gedegen moesten uitbouwen. Een multifunctioneel sportcomplex zou een enorme uitbreiding van onze portefeuille worden. Ik heb dat nooit beschouwd als een koud kunstje. En dat bleek het uiteraard ook niet te zijn. Toch waren we er in 2020 helemaal klaar voor om de sleutel van sportcomplex Aquapelle in ontvangst te nemen. Een nieuw hoofdstuk in het bestaan van onze organisatie. Waarbij de samenwerking met Treem van onschatbare waarde was. En nog steeds is.”
 
Kloppend hart met vele vertakkingen
Vooral achter de schermen is het contact tussen Treem en Sportief Capelle er eentje met vele zuurstofrijke vertakkingen. Met als kloppend hart steeds weer de belangrijkste vraag: ‘Hoe maak je de exploitatie haalbaar’. Daarbij rekening houdend met zowel de financiële onderbouwing als het maatschappelijk belang. “Eerlijk is eerlijk; het bouwen en exploiteren van een zwembad is een complexe materie” vertelt Lian. “Treem heeft, juist in de aanloopfase, steeds weer meegekeken welke consequenties onze keuzes hadden voor het uiteindelijke resultaat. Het bouw- en realisatieproces konden we op regelmatige basis bij hen toetsen. Treems’ rijke ervaring met kengetallen was voor ons een belangrijk houvast in het maken van de conceptbegroting.  Uiteraard altijd rekening houdend met de kaders die ons gegeven werden vanuit de gemeente Capelle aan den IJssel.”
 
Geen blad voor de mond
In het proces van het opstartmanagement worden aan de hand van 11 thema’s maar liefst 1500 acties beschreven die allemaal tot een goed eind gebracht moeten worden. Lian Witteveen: “We zijn tijdens het doorlopen van dit proces nooit over één nacht ijs gegaan. Waar nodig, remde Treem ons af. Andere keren trokken ze ons vriendelijk doch dringend aan ons jasje. Bijvoorbeeld als acties echt prioriteit moesten krijgen om het proces niet te verstoren. Dit is zo’n minutieus samenspel geweest, waarbij beide partijen alles tegen elkaar konden zeggen.”
 
Maatschappelijker kunnen we het niet maken
“Doordat we referentiekaders hebben vanuit eerdere trajecten, konden we een gedegen sparringpartner zijn voor Sportief Capelle” vult Sander ten Broek van Treem aan. “Uiteraard heeft een zwembad op de eerste plaats een maatschappelijk belang. Het start al met het leren zwemmen van de jongste kinderen. Daarnaast kent Capelle aan den IJssel een bloeiend verenigingsleven. En ook een gemeente heeft doelstellingen in aanloop naar een nieuwe accommodatie. En in Sportief Capelle hadden we een doortastende opdrachtgever. Commercieel ontwikkeld om voortvarend door te pakken met vernieuwende ideeën. En daarnaast ook met zo’n groot maatschappelijk ethos. De uiteindelijke gebruiker van het sportcomplex moet te allen tijde veilig en betaalbaar kunnen sporten en bewegen. Dat leidde tot een gedegen businessplan.”
 
“Visje uitgooien”
Beeldend wordt de opstartfase door Sander omschreven; “We hoefden maar een visje uit te gooien, of er werd gehapt door Sportief Capelle. Wát een gedreven, fanatieke en geweldige club mensen. Waar anderen soms behouden reageren, konden we hier onze hengels blijven uitgooien voor steeds weer verse vangst.” Lian herkent Sportief Capelle hier wel in. “We beseften met elkaar terdege welke grote uitdaging ons te wachten stond: en dat was onszelf voorbereiden op de ingebruikname van een duurzaam en functionele sportaccommodatie. Met sporthal, horecagelegenheid, een doelgroepen- en wedstrijdbad. Waar alle partijen, individuele gebruikers en medewerkers zich thuis zouden voelen. Dat besef dat gaf wel een bepaalde vibe in de organisatie om echt door te pakken.”
 
“De vangst behapbaar houden”
Om dat te bereiken ontstaat er uiteindelijk een proces van drie jaar. Van steeds weer met elkaar terug naar de tekentafel. Letterlijk en figuurlijk. “De 1500 taken die er op een gegeven moment ontstonden, werden onderverdeeld in elf hoofdthema’s” vertelt Lian. “Elk lid van het managementteam van Sportief Capelle fungeerde als kartrekker van een aantal projectgroepen. Hij of zij werd daarin ondersteund door een medewerker van Treem. Zo hebben we het, onder aanvoering van hen, voor onszelf overzichtelijk en behapbaar gemaakt.”
 
“Meer water dan door de IJssel”
De gedegen voorbereiding resulteerde erin dat, op het moment dat Sportief Capelle de sleutel overhandigd kreeg in september 2020, ze ook écht kunnen spreken over ‘onze accommodatie’. “We waren er tot in de puntjes klaar voor om onze vernieuwde bedrijfsvoering te starten. Maar helaas moesten we een aantal maanden later Aquapelle door de beperkende coronamaatregelen sluiten. Gelukkig is het sportcomplex vanaf maart 2021 weer stap voor stap geopend. Natuurlijk blijven we de voortgang continu monitoren. Ook hierin is Treem onze partner door het uitrollen van een functioneel geautomatiseerd managementsysteem. Zo houden we zicht op alle kosten en baten.”
 
Van de daken schreeuwen
Eén van de kernwaardes van Sportief Capelle is dat er gekeken wordt naar alles wat er mogelijk is. Op elk gebied. Lian Witteveen: “We zouden het liefst alle mogelijkheden benutten, programmering volop tot stand laten komen en aan iedereen ons prachtige gebouw willen laten zien. Maar uiteraard nemen ook wij onze verantwoording in het naleven van de coronaregels. Dat betekent dat we helaas nog steeds met enige terughoudendheid opereren. Echter: de voorbereiding zijn, mede dankzij de deskundigheid van Treem, gegoten in het stevigst beton. Met medewerkers van goud. We gaan een prachtige toekomst tegemoet. Met dank aan alle kartrekkers, hengelaars en doorzetters. Ons fundament staat als een huis. Een huis mét zwembad. Wat wil je nog meer.”