Pedagogische ondersteuning Capelse sportverenigingen

17-12-2019
 

Pilotseizoen

Dit sportseizoen 2019-2020 draait Sportief Capelle een pilot met het versterken en het ondersteunen van het pedagogisch klimaat binnen de Capelse sportverenigingen.
 
De inspiratie van deze pilot ligt letterlijk en figuurlijk dicht bij ons. Het zijn de bestuurders, die we regelmatig spreken en die ons dan vragen hoe ze de complexiteit van de jeugdleden in het nu en de toekomst kunnen blijven organiseren. De trainers/coaches de ons vragen hoe om te gaan met het veranderende gedrag, hoe om te gaan met de bijzondere kinderen in de groep die ze zo graag willen laten meespelen. De ouders van kinderen die een beroep op ons doen op zoek naar een plek voor hun kind binnen het reguliere sportaanbod. Het zijn de kinderen die aan ons allen vragen “om lekker te kunnen spelen”, om “minder ruzie te maken en te zien gebeuren” en om “gewoon plezier te kunnen maken”. 
 

Vereniging en opvoeden

In ons Capelle is ruim 60% van alle jeugd lid van een van de sportverenigingen of anders georganiseerde sportgroepen. Daarmee heeft de sport als mede-opvoeder grote invloed op het opvoeden en opgroeien van kinderen. Er zijn meerdere studies die wijzen op een direct verband tussen sportdeelname en preventie van probleemgedrag. Het pedagogisch klimaat is hierbij zeer belangrijk en als sportleider/trainer heb je hier grote invloed op.
 
Wij zijn ons bewust van de toegenomen maatschappelijke druk op de sport- en beweegaanbieders en dragen graag ons steentje bij door extra inzet en inhoudelijke verdieping van de pedagogische ondersteuning bij onze Capelse sportverenigingen.
 

Wij hebben ambitie

In Capelle aan den IJssel zijn ‘de Vreedzame School’ en ‘Vreedzame Wijk’ een begrip. Deze succesvolle aanpak is bekend bij veel kinderen en jongeren in de stad. Van Vreedzame School via Vreedzame Wijk naar Vreedzame Vereniging. Dat is het doel van deze pilot. Daarbij willen we in ieder geval bijdragen aan één van de ambities genoemd in het Nationaal Sportakkoord: De Positieve Sportcultuur. De ambitie hierin genoemd is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Laten we er samen voor zorgen, dat dit de Capelse Sportcultuur wordt en blijft.
 
Want Bewegen Loont Altijd!