Zoekresultaat

Schoolsport

What's Your Sport


Het belangrijkste project dat valt onder de schoolsport is ‘What’s Your Sport’. Alle basisscholen in Capelle aan den IJssel krijgen hierbij de gelegenheid om hun leerlingen kennis te laten maken met bekende en soms minder bekende sporten, welke in Capelle aan den IJssel te beoefenen zijn.

 

Sportief Capelle legt hierbij het contact tussen lokale sportaanbieders (o.a. sportverenigingen) aan de ene kant en de scholen aan de andere kant. Zoveel mogelijk organisatorische zaken neemt Sportief Capelle voor haar rekening. De lessen worden gegeven tijdens de normale gymlesuren op school. Op deze manier maken jaarlijks ongeveer 2000 kinderen kennis met het Capelse sportaanbod.

 

Scoren door Schoolsport

Een ander initiatief van Sportief Capelle is ‘Scoren door Schoolsport’. Dit project bestaat uit twee onderdelen; het 'keurmerk Scoren door Sport’ en de 'Scoren door Schoolsport Award'.  Basisscholen kunnen bij dit project punten “scoren”. Dit doen ze bijvoorbeeld door sportdagen of themaweken te organiseren op school zelf, maar ook deel te nemen aan ‘What’s Your Sport’ of aan de schoolsporttoernooien.

 

Alle scholen die 1000 punten of meer halen ontvangen het keurmerk. Het bijbehorende ‘keurmerkbordje’ kunnen ze ophangen in de school als bewijs voor hun inzet op het gebied van sport en bewegen. De school met de meeste punten in een schooljaar wordt de sportiefste School van Capelle en wint hiermee de ‘Scoren door Schoolsport Award’. Hierbij gaat het uiteraard voornamelijk om de eer, maar de school verdient ook een waardecheque voor de aanschaf van sport- en spelmateriaal.

Onderstaande scholen hebben het Scoren door Schoolsport keurmerk behaald:

2016-2017

- OBS West

- RKBS Contrabas

- PCPO de Fontein

- RKBS Montessorischool

- OBS Klim-Op Bongerd

- PCBS Het Baken

- PCBS De Horizon K

- RKBS De Vijfster

- PCBS Groen van Prinsterer

- Ontdekrijk

- RKBS Pieter Bas

- SBO Bouwsteen

- PCBS Sjalom

- PCBS De Horizon R

- OBS De Tweemaster2015-2016
- PCB Het Baken
- OBS West
- Capelse Schoolvereniging
- GBS De Triangel
- RKBS Montessori Capelle
- PCB De Fontein
- RKBS Pieter Bas


2014-2015
- PCB De Fontein
- PCB Het Baken
- RKBS Montessori Capelle
- OBS West
- RKBS De Vijfster
- RKBS Pieter Bas


2013-2014
- OBS West
- RKBS de Vijfster
- RKBS Pieter Bas
- Montessorischool Capelle


2012-2013
- OBS West
- OBS de Octopus
- RKBS de Vijfster
- RKBS Pieter Bas
- PCBS de Fontein
- PCBS het Baken
- Montessorischool Capelle
- SBO de Balans

2011-2012
- Montessorischool Capelle
- OBS de Octopus
- PCBS de Fontein
- PCBS het Baken
- Capelse School Vereniging
- RKBS Pieter Bas
- OBS West
- SBO de Bouwsteen
- SBO de Balans
- RKBS de Vijfster
- OBS de Catemaran (locatie MDerf)
- OBS de Catemaran (locatie Hermitage)


2010-2011
- PCBS het Baken
- Capelse School Vereniging
- RKBS Pieter Bas

Sportdagen en lespakketten

Naast de projecten ‘What’s Your Sport’ en ‘Scoren door Schoolport’ kunnen scholen advies en ondersteuning aanvragen voor de organisatie van sportdagen, lespakketten of themadagen die te maken hebben met sport en bewegen.