Zoekresultaat

Verenigingsondersteuning

Een belangrijke rol binnen de Capelse sportwereld is weggelegd voor de sportverenigingen.  De verenigingen verzorgen immers het overgrote deel van het lokale sport- en beweegaanbod in Capelle aan den IJssel. Vele inwoners sporten met veel plezier bij de verschillende verenigingen en proberen hierbij (samen met teamgenoten) de beste prestaties te leveren en doelstellingen te realiseren.

Dubbelkarakter van sport

Naast het aanbieden van de sport- en beweegactiviteiten zelf, betekenen de sportverenigingen veel meer voor de maatschappij.  Binnen de verenigingen is er (gericht) veel aandacht voor veel sociale en maatschappelijke facetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het  binnen de sportvereniging (als sociaal netwerk) leren samenwerken om doelen te bereiken, het leren omgaan met winst en verlies, het omgaan met spelregels, het respecteren van tegenstanders, medespelers, scheidsrechters en vrijwilligers. Er valt door te sporten veel meer winst te behalen dan alleen maar (doel)punten.

Sporten en bewegen kent derhalve een dubbelkarakter. Naast een doel is sporten en bewegen steeds vaker ook een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Zo ook in Capelle aan den IJssel en de lokale sportverenigingen spelen hier ook een belangrijke rol bij. Dit in eerste instantie binnen de vereniging, maar ook steeds vaker buiten de vereniging. Hoe mooi is het om de kracht van de sport(vereniging) ook in te zetten in bijvoorbeeld de Capelse wijken of binnen het onderwijs.  

Om de sportverenigingen in staat te stellen hun dubbelrol ten aanzien van sport als doel en als middel zo optimaal mogelijk vorm te geven en uit te breiden ondersteunt, faciliteert en ontzorgt Sportief Capelle de sportverenigingen.

Plezierig sporten in een veilige omgeving
Sportief Capelle heeft als doelstelling dat inwoners op een plezierige manier moeten kunnen sporten in een veilige omgeving.  Een sportvoorziening moet hierbij zowel fysiek (accommodatie en materialen) als sociaal veilig zijn. Ook bij de  ondersteuning van sportverenigingen heeft Sportief Capelle gericht aandacht voor het realiseren van deze plezierige en veilige sportomgeving. Hierbij werkt Sportief Capelle samen met NOC*NSF en de sportbonden in het kader van het landelijke programma 'Naar een Veilig Sportklimaat'.

Vitale verenigingen
Sportief Capelle ondersteunt de sportverenigingen om te komen tot sterke vitale organisaties. Hierbij richt de ondersteuning zich op de onderstaande onderdelen.
 -          Sport & Beweegaanbod
 -          Vrijwilligers & personeel
 -          Accommodatie & materialen
 -          Financien
 -          Strategie & beleid
 -          Marketing
 -          Evaluatie

Sportief Capelle ziet bovenstaande onderdelen als de fundamentele pijlers voor een een vitale sportvereniging.  

Vitale plus verenigingen

Vanuit de vitale organisatie ondersteunt en faciliteert Sportief Capelle de sportverenigingen ook om de kracht van de vereniging verder in ze zetten ten behoeve van de Capelse maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld door het sport- en beweegaanbod in te zetten in de wijk of binnen het onderwijs. Maar ook om (vernieuwend en aangepast) sport- en beweegaanbod te realiseren (binnen de vereniging) voor speciale doelgroepen.