Zoekresultaat

Sportief Capelle scoort goed

Sportief Capelle heeft als beheerder en exploitant van de gemeentelijke sportaccommodaties laten onderzoeken wat de gebruikers van de accommodaties, zowel binnen- als buiten, vinden en verwachten van de dienstverlening van Sportief Capelle. Ze heeft het Mulier instituut voor sociaalwetenschappelijk sportonderzoek gevraagd een klanttevredenheidsonderzoek af te nemen onder de gebruikers van de sportaccommodaties.

Uit het onderzoek concludeert Mulier dat de kwaliteit en de functionaliteit van vrijwel alle sportaccommodaties aan de verwachting van de gebruikers voldoet. Voor de binnensportaccommodaties is meer aandacht nodig voor hygiëne en opslagmogelijkheden voor eigen materialen. Bij de buitensportvereniging is er aandacht nodig voor het capaciteitsvraagstuk en de verlichting en hekwerken.

 

De dienstverlening van Sportief Capelle wordt goed tot zeer goed beoordeeld met name door de verenigingen. Het onderwijs is wat kritischer en dat verdient de aandacht.

 

Respondenten

In totaal zijn 205 gebruikers, sportverenigingen, derden (beweeggroepen en particulieren) en onderwijs bevraagd naar hun ervaringen met de accommodaties. Voor de analyse was de input van 40% van de respondenten bruikbaar.

 

Beoordeling binnensportaccommodaties

Er is gevraagd naar de ervaringen op diverse onderdelen van de locaties. Zo is bij de binnensportaccommodaties bijvoorbeeld gevraagd naar de hygiëne, materialen, capaciteit en diverse onderdelen van de sportvoorziening.

 

Over het algemeen worden de onderdelen voldoende tot goed beoordeeld. Met name de vloeren zijn volgens de gebruikers goed, de hygiëne van zowel de zaal als de was- en kleedgelegenheid wordt door 20% matig tot slecht beoordeeld. Ook de materialen worden voldoende tot goed beoordeeld, alleen wil bijna 25% van de  gebruikers graag meer voorzieningen om hun eigen materialen op te slaan.

 

Bijna 80% van de gebruikers is tevreden over de binnensportaccommodaties binnen de gemeente. Men is over het algemeen tevreden over de capaciteit en de kwaliteit. 17% van de gebruikers zou meer ruimte gaan huren als dat mogelijk zou zijn. Met name het onderwijs is van mening dat er niet altijd voldoende ruimte beschikbaar is.

 

Beoordeling buitensportaccommodaties

De gebruikers van de buitensportverenigingen zijn minder omvangrijk in aantal als het aantal gebruikers van de binnensportaccommodaties. Wel hebben alle verenigingen deelgenomen aan het onderzoek. Daarnaast zijn er nog onderwijsinstellingen die gebruik maken van de buitensportaccommodaties en hun mening hebben gegeven.

 

Over de gehele linie worden de verschillende aspecten van de accommodaties door de gebruikers als voldoende tot goed beoordeeld. Er is onder andere gevraagd naar verlichting, hekwerken en de kwaliteit van banen 4en velden. Ook hier is gevraagd naar de hygiëne van was- en kleedgelegenheid en naar de capaciteit.

 

Opvallend is dat de hygiëne bij de buitensportverenigingen geen matige of onvoldoende beoordeling krijgt. Bij de buitensportaccommodaties lijkt de capaciteit van met name was- en kleedvoorziening het belangrijkste aandachtpunt te zijn. 31% van de gebruikers geeft in dit kader ook aan dat de voorziening niet volledig aan de wensen voldoet. Daarnaast worden de hekwerken en de verlichting benoemd als aandachtspunt.

 

Beoordeling Sportief Capelle

Ook is de gebruikers gevraagd naar de samenwerking met Sportief Capelle ten aanzien van het gebruik van de accommodaties. De gebruiker ervaart dat de organisatie luistert naar de wensen van de gebruiker (75%). 90% van de gebruiker geeft zelfs aan dat men weet bij wie ze zich moeten melden als er een probleem is. Met name de verenigingen evalueren de samenwerking met Sportief Capelle als positief, het onderwijs is kritischer.

 

Vervolg

De betrokken medewerkers gaan nu op locatieniveau kijken naar de respons van de deelnemers aan het onderzoek en zullen een plan van aanpak opstellen om zaken daar waar mogelijk aan te pakken en aan te passen. In de eerstvolgende overleggen met de gebruikers zal dit besproken worden.