Zoekresultaat

Scoren met sport & bewegen

Scoren met sport & bewegen

Woensdag 20 december is de verlenging van de samenwerking tussen de gemeente Capelle aan den IJssel en Sportief Capelle bekrachtigd. Na de oprichting van Sportief Capelle heeft de organisatie zich gevormd tot een belangrijke partner voor de gemeente in het kader van het faciliteren, stimuleren en motiveren van de Capelse burger om te gaan en te blijven sporten en bewegen.

Op 27 maart 2017 is door de gemeenteraad de sport- en beweegnota ‘Sport doet meer’ vastgesteld. Uitgangspunten uit deze nota zijn: het beter benutten van de buitenruimte, het breder kunnen benutten van de sportaccommodaties en het bevorderen en optimaliseren van de samenwerking, samenhang en verbinding tussen verschillende (maatschappelijke) organisaties is geïntegreerd en verankerd in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO). De komende jaren kan hiermee de uitvoering van de visie ‘Sport doet meer’ worden vormgegeven. Daarin staat dat wij zoveel mogelijk Capellenaren de kans willen geven om te kunnen voldoen aan de minimale landelijke beweegrichtlijnen.

Zowel de wethouder sport, Josien van Cappelle, als de directeur van Sportief Capelle, Lian Witteveen, onderstrepen de goede relatie, het vertrouwen in de toekomst en in het inzetten van sport en bewegen ten behoeve van de Capelse samenleving. ‘De afgelopen jaren is de samenwerking tussen beide organisaties, verder ontwikkeld en geïntensiveerd. Hierdoor wordt gewerkt in partnership aan de Capelse sport- en beweegdoelstellingen en zien wij met vertrouwen een continuering van de samenwerking voor de komende vier jaar tegemoet.’

 

De DVO is in nauwe samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel, de directie en Raad van Commissarissen van Sportief Capelle opgesteld. Voor de gemeente is Sportief Capelle de organisatie die advies geeft over het sport- en beweegbeleid (sport- en beweegstimulering) en verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. Daarnaast is de BV Sport verantwoordelijk is voor het onderhoud, beheer en exploitatie van Capelse binnen- en buitensportaccommodaties. De nieuwe overeenkomst gaat in per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021.

Foto: Jan Kok.